Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


LXXXVIII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [WIDEO]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2023 roku, protokołu
  z LXXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2023 roku, protokołu z LXXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2023 roku oraz protokołu z LXXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2024 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej
  na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/413/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
  w zakresie współdziałania z Gminą Lubochnia i Miastem Opoczno, dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/313/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2021 – 2025”.
 12. Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 13. Sprawozdanie z Lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2021 – 2027 za okres styczeń – grudzień 2023.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2023 rok.
 16. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjętych
  w 2023 roku.
 17. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 1. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 2. Korespondencja i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad LXXXVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij